I. International Physical Activity, Nutrition and Health Congress

I. International Physical Activity, Nutrition and Health Congress

26-29 Kasım 2011 Tarihlerinde Antalya’da yapılan etkinlikte İngilizce-Türkçe dil çiftlerindeki simültane tercüme hizmeti ASYA Tercüme ve Konferans Hizmetleri tarafından sağlanmıştır. online }}