Sözlü Tercüme Hizmetleri

Sözlü Çeviri Nedir?

Sözlü tercüme, tercümanın, konuşmacıyı dinledikten sonra konuşulanları karşı tarafa aktarması ile gerçekleşir. Ardıl tercüme olarak da adlandırılır. Bu tür tercümelerde herhangi bir teknik donanım kullanılmaz. Ardıl çeviri hizmetine daha düşük sayıda katılımlı özel toplantılarda ve eğitimlerde ihtiyaç duyulur, daha geniş katılımlı ulusal ya da uluslararası toplantılarda simultane çeviri ve ekipmanlarının kullanımı tavsiye edilir. Ardıl tercümanların simultane konferanslara kıyasla ikili iletişimlerinin daha güçlü olmaları talep edilir. Zira ardıl tercümanlar doğrudan kişilerle irtibat içerisindedir, simultane tercümanlar ise sistemler aracılığıyla bu hizmeti sunarlar.


En çok tercih edilen sözlü (ardıl) çeviri çeşitleri

Eğitim ve basın toplantıları için ardıl çeviri; Katılım sayısının az olduğu toplantılarda tercih edilir, tercümanın çeviriyi yapabilmesi için mikrofon yeterli olacaktır. Daha dar kapsamlı toplantılar olması nedeniyle tercümanın tüm ayrıntılara hakim olması gerekir, bu anlamda çok yoğun geçen bu tür toplantılarda 2 ardıl tercüman görevlendirilir. Toplantı öncesi müşteriden çalışma içeriğine ilişkin materyalleri tercümanın ön hazırlık yapabilmesi için paylaşması talep edilir.

Refakat ardıl çeviri: Genellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerin iş görüşmeleri süresince, havaalanından alımı, hotele yerleştirme vs. süreçlerde kendisine eşlik edilmesi ile sunulan ardıl çeviri türüdür. Ayrıca hastanelerde yabancı hastaların tedavi süreçleri boyunca kendilerine eşlik edecek refakat tercüman ihtiyacı doğmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi şehirlerimizde ve yurt dışı ziyaretlerde bu hizmete sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır.

İş görüşmeleri ardıl çeviri: İkili iş görüşmelerinde (matchmaking) yada hosted buyer (satın alma heyetleri) etkinliklerinde tercih edilen çeviri türüdür. İkili iş görüşmeleri günümüzde özellikle fuar ve kongrelerde ayrıca yurt dışı resmi ziyaretlerde sıklıkla gerçekleşmektedir. Bu toplantıların vazgeçilmez üyeleri olan ardıl çevirmenler gerekli desteği profesyonel düzeyde sunmaktadırlar. Bu tür toplantılar öncesi müşteriden çalışma içeriğine ilişkin materyalleri tercümanın ön hazırlık yapabilmesi için paylaşması talep edilir.

Fabrika ziyaretleri ve cihaz eğitimleri için ardıl çeviri: Günümüz dünyasında ticaret giderek daha global bir seviyeye ulaştı. Doğal sonucu olarak firmalar daha fazla yurt dışı fabrika ziyareti yapmakta, farklı ülkelerde cihaz ve sistem kurulumları yapmaktadır. Fabrika ziyaretlerinde ya da cihaz ve sistem kurulumlarında bu çeviri türüne ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer ardıl çevirilere kıyasla bu tercüme çeşidinde süre daha uzun olabilmektedir. İhtiyaca göre bir ay, 2 ay gibi sürelerle tercüman ihtiyacı olabilmektedir. Genellikle teknik konular olması nedeniyle ardıl tercümanların bu alanlarda uzmanlaşmış olmaları önemlidir.

Spor etkinlikleri için ardıl çeviri: Spor dünyasında yer alan kişiler sıklıkla ülke değiştirmekteler ve yeni gittikleri yerlerde iletişim kurabilmeleri ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması süreçlerinde tercüman ihtiyacı duymaktalar. Bu alanda görev yapan tercümanlar hayatlarını hizmet sundukları kişiye göre planlamaktadırlar.

Rehber ardıl çeviri: Gezi turu, ya da tarihi veya müze gezisi gibi etkinliklerde ihtiyaç duyulur. Bu alanda görev alacak tercümanların çevirmenlik dışında alan bilgisinin ve iletişim yönlerinin güçlü olması tercih edilir.

Yeminli ardıl çeviri ihtiyaçları için: Noter işlemlerinde, evlilik süreçlerinde ya da mahkeme vb. resmi çalışmalarda görev alacak tercümanların yeminli tercüman olması gerekmektedir.  Çalışmaların resmi olması nedeniyle çevirmene ilişkin belgeler talep edilir ve işleme dahil edilir.


Hakkımızda daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz