Yazılı Tercüme Hizmetleri

Yazılı Çeviri Nedir;

Her türlü yazılı metinin kaynak dilden hedef dile tercüme edilmesine denir. Yazılı çeviri yapan kişilere çevirmen (tercüman) ya da mütercim denir. Yazılı çeviri kullanılacağı alana göre aşağıdaki alanlara ayrılmaktadır:


Akademik çeviri

Akademik dünyada tez, özet, makale vb. dokümanların tercümesine ihtiyaç duyulmakladır. Çevirinin yanı sıra redaksiyon ve editing hizmeti de uluslararası dergilere makale gönderimi ve kabul edilmesi için ayrıca önem arz etmektedir. Akademik çevirileri akademisyen tercümanlarımız ya da bu alanda uzmanlaşmış tercümanlarımız yapmaktadır.


Edebi Çeviri

Edebi çeviri hizmeti özellikle deneyim ve bilgi gerektiren bir çeviri türüdür. Dili bilmenin yanı sıra her iki kültür arasındaki farklılıkların doğru bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde hedef dile aktarılması özellikle önem arz etmektedir. Her iki kültür arasındaki temel farklılıklara görenek, örf, dini ve kültürel öğeler ile atasözleri gibi faktörler verilebilir. Bu sebeple dili iyi bilmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmenin de ön planda olduğu bir tercüme çeşididir. Başlıca örnekler olarak edebi tercüme çalışmaları için roman, hikaye, tiyatro, senaryo, şiir, masal vb. alanlar verilebilir.


Hukuki çeviri

Hukuk metinleri kendine has terimleri, kısaltmaları ve bilgileri içeren bir alandır. Bu alandaki tercümelerin ilgili sektördeki terimlere uygun şekilde tercüme edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda hukuk alanındaki çeviri hizmeti diğer çalışmalarda olduğu gibi yüksek hassasiyet isteyen ve kendine özgü çeviri terminolojinin olmasını gerektirmektedir. Bu alanda uzmanlaşmış tercümanlar ve avukat tercümanları bünyemizde bulundurmaktayız. Hukuki tercümenin içeriklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Vekâletname Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, AB Mevzuatı Tercümesi vb.


Tıp çevirisi

Sağlık alanında yapılan çeviri türüdür, medikal çeviri olarak da adlandırılır. Yazılı tercümede en zor alanlardan biridir. Bu alanda deneyim kazanmış tercümanlar ya da doktor çevirmenlerle bu hizmeti sunmaktayız. Medikal tercümenin içeriklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: hastane ve doktor raporları çevirisi, reçete çevirisi, Medikal araç/gereç patent, tanıtım, kullanım kılavuzları tercümesi, Prospektüsler tercümesi, ilaç tescil bilgileri tercümesi,  Bitkisel ürünlerle ilgili yayın ve broşürler tercümesi vb.


Teknik çeviri

Teknik metinler kendine has terimleri, kısaltmaları ve bilgileri içeren bir alandır. Genellikle mühendislik ve endüstri başta olmak üzere birçok sektörde bu hizmete ihtiyaç duyulur. Bu alandaki tercümelerin ilgili sektördeki terimlere uygun şekilde tercüme edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu alanda uzmanlaşmış tercümanlar ve mühendis tercümanları bünyemizde bulundurmaktayız. Teknik tercümenin içeriklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: katalog ve broşür çevirileri, ürün çevirileri, kılavuz çevirileri, mühendislik ve mimari raporlar vb.


Basın bültenleri ve haber metinleri çevirisi

Kurumsal şirketlerin basın bültenlerinde ya da fuar ve kongre firmaların haber metinlerinde genellikle ihtiyaç duyulur. Press bulletin (basın bültenleri) çevirileri sektörel bilgileri içermesinin yanı sıra bilgilendirme ve sunum amaçlı olduğu için esnek ve anlaşılır şekilde yazılması ayrıca önem arz etmektedir. Bu alandaki ihtiyaçlar için özel çevirmenleri bünyemizde bulundurmaktayız ve bu tür metinlerin jargonuna uygun şekilde metin yazımını oluşturmaktayız.


MSDS çevirisi  

MSDS, “MaterialSafety Data Sheet” ifadesinin kısaltmasıdır. Güvenlik Bilgi Formu-MSDS kimyasal maddelerin/karışımların ve müstahzarların tehlike ve risklerini ve bunların tehlike sınıflandırmalarını tanımlayan, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayan; bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan formlara denir. Bu belgeler Türkçede “Güvenlik Bilgi Formu” olarak adlandırılmakta ve “GBF” kısa adı ile kısaltılmaktadır. Belirli terim yapısı içeren bu alan için deneyimli ve bu sözlüklere göre çalışacak kişileri seçmekteyiz.


Website çevirisi

Web sitesi tercümesi hassas ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken çeviri alanlarından biridir. Şirketlerin dışa açılan yüzleri olduğu için her bir kelimenin, sloganın veya yazının dikkatle oluşturulması önem arz etmektedir. Doğrudan pazarlamayı etkileyen bir çeviri türüdür. Bu anlamda web site çevirilerinde özellikle ana dile sahip ve konuya hakim kişiler tercih edilir ve yayınlama öncesi editör kontrolü muhakkak yapılır. Bu anlamda diğer tercüme türlerine göre daha maliyetlidir.


Patent Çevirisi

Patent metinleri özel yazılıma ve dile sahiptir. Bu anlamda diğer çeviri türlerinden farklıdır ve sadece bu alanda ihtisas kazanmış tercümanlar tarafından sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Kullanılan dilin yanı sıra formatın da patent metinlerine uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Patent tercümenin içeriklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Patent Belgesi ve sertifikası Tercümesi, Patent Tarifnamelerinin Tercümesi, ISO Belgelerinin Tercümesi, CE belgelerinin Tercümesi, Kalite Sistem Belgesi Tercümesi, Patent Başvuru Belgesi Tercümesi vb.


Sigorta çevirisi


Sigorta metinleri kendine has terimleri, kısaltmaları ve bilgileri içeren bir alandır. Konusuna bağlı olarak içeriğinde hem hukuki hem denizcilik hem de mühendislik gibi çok farklı konuları içeriğinde barındırmaktadır. Bu alanda uzmanlaşmış tercümanları bünyemizde bulundurmaktayız. Sigorta alanındaki tercümenin içeriklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: her türlü poliçe çevirisi, her türlü rapor ve değerleme çevirisi, kaza ve hasar raporları çevirisi vb.


Redaksiyon & Editing

Redaksiyon-Editing hizmeti, çevirisi tamamlanmış bir metnin editörler tarafından yanlışlıklarının düzeltilmesi ve anlam bozukluğu yaratan eksikliklerinin giderilmesini içerir. Bu şekilde ilgili eksiklikler giderilir. Özellikle akademik makale gibi yayımlanmaya gönderilen çalışmalar için bu hizmet önem arz eder. Bu doğrultuda yayınevlerine gönderilen kitap taslakları veya editöre gönderilen her türlü akademik makale ve metinler hedef dile uygun dil bilgisi kuralları çerçevesinde yayımlanmaya hazır hale getirilir. İlgili çalışma sürecinde dokümanın kullanılacağı yayınevi ya da dergiye ait kriterler dikkate alınarak hizmet sunulur. Redaksiyon hizmeti temel olarak iki süreçten oluşur, düzeltme işlemi (proofreading) ve düzenleme işlemi (editing). Düzeltme işleminde (proofreading) temel olarak gramer, cümle dizilişi ve rakam gibi detaylar kontrol edilir, bu anlamdaki eksiklikler veya hatalar düzeltilerek ilgili çalışmaya kalite kazandırılır yalnız bu hizmette daha çok formata dair hatalar dikkate alınır. Editing (düzenleme) işlemi ise daha kapsamlı bir süreçtir, bu hizmette format ve temel gramer dışında anlamsal ve terimsel düzeyde kapsamlı bir kontrol yapılır ve okuyucunun metni daha rahat anlaması sağlanır ve bu sayede okuyucu içeriğe daha hızlı odaklanır. Editing hizmetinden geçmiş bir metni okuyan kişi yada kurum ilgili çalışmayı profesyonel bulur. Editing hizmeti ayrıca proofreading sürecini de kapsayan bir süreçtir, yani bu hizmet sürecinde anlam ve terminoloji hizmetinin yanı sıra genel format ve gramer desteği de alınır. Bu anlamda editing hizmeti proofreading sürecini kapsar.


Hakkımızda daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz